قوانين پرواز ايران اير در مسير دبي
1-کليه مسافران بالاي 12سال درپروازهاي ورودي به امارات مي بايست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمايش PCR در محدوده 48ساعت مانده به پرواز در يکي از مراکز تاييد شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي ايران نمايند و گواهي جواب منفي تست کرونا را به زبان انگليسي با QR کد به همراه داشته باشند. ليست مراکز تاييد شده آزمايش تشخيص مولکولي مسافران برون مرزي در لينک https//health.behdasht.gov.ir قابل دريافت مي باشد. از پذيرش مسافران داراي گواهي جواب منفي تست کرونا بدون QR کد ، جلوگيري خواهد شد.
2-مسافران داراي کارت واکسيناسيون که از نوبت واکسن جانسون 28روز يا از دومين نوبت واکسن فايزر يا مدرنا يا آسترازنکا يا سينوفارم يا اسپوتيک 14روز گذشته باشد از انجام تست PCR معاف خواهند بود. ارائه کارت واکسيناسيون به زبان انگليسي و با QR کد الزامي است.
3-نصب برنامه COVID-19 DXB SMART APP بر روي گوشي همراه مسافران قبل از انجام سفر الزامي است.
4-داشتن بيمه نامه مسافرتي و بليت رفت و برگشت براي مسافران با ويزاي توريستي الزامي مي باشد.
5-از کليه مسافران در بدو ورود به کشور امارات تست PCR گرفته مي شود.
کلیه مسافران بالای 12 سال جهت ورود به ایران می توانند با ارائه گواهی واکسیناسیون دو نوبت کرونا که از آخرین نوبت آنها 14 روز گذشته باشد یا باارائه جواب منفی آزمایش pcr در محدوده 72ساعت به پرواز ، به کشور ایران سفر نمایند.. جواب تست pcr و کارت واکسیناسیون می بایست به زبان انگلیسی باشد. پذیرش مسافران با تابعیت غیر ایرانی صرفا با ارائه کارت واکسیناسیون با شرایط فوق امکان پذیر می باشد.
سایر اعلانات