شرکت طاها پرواز آسمان فعاليت خود را از سال 1388 با دريافت مجوز از سازمان هواپيمايي کشور، در شيراز آغاز کرد. محمد امين شبان رئيس هيئت مديره و مدير عامل  اين شرکت ميباشند. اين شرکت از بدو تاسيس عضو انجمن صنفي دفاترخدمات مسافرت هوايي و جهانگردي استان فارس ميباشد. اين شرکت طرف قرارداد کليه ايرلاين هاي داخلي و خارجي ميباشد و اين سايت جهت ارائه پرواز چارتري و سيستمي به مسافران و آژانسهاي همکار ميباشد.